submenu

Documentatiecentrum

De website www.docu.vlaamserand.be is een site over de Vlaamse Rand. Je vindt er beleidsdocumenten, wetgeving, statistieken en wetenschappelijke studies. Op de site staan studies en beleidsplannen uit de 19 randgemeenten, maar net zo goed algemene werken over staatshervorming en taalwetgeving, over sociaal-economische of demografische evoluties, over onderwijs of mobiliteit.

Het documentatiecentrum is een initiatief van het team Coördinatie Vlaamse Rand (Vlaamse administratie) in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, vzw ‘de Rand’, de provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO), een consortium van onderzoeksgroepen van de Vlaamse universiteiten.

TAALWETWIJZER

EERSTE HULP BIJ TAALWETGEVING
 

Mag er aan het loket van een postkantoor in een Nederlandstalige gemeente Frans gesproken worden? Mag mijn werkgever in een andere taal dan het Nederlands met mij communiceren?

Voor alle vragen over taalwetten, rondzendbrieven en rechtspraak kan je terecht bij de Taalwetwijzer. Dat is een juridisch steunpunt van de Vlaamse Gemeenschap. De Taalwetwijzer zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk een objectief antwoord krijgt, met een overzicht van de relevante wetgeving.

Houd er wel rekening mee dat de Taalwetwijzer nooit zelf een klacht indient bij een overtreding. Dat kan je zelf doen aan de hand van de juridische argumentering van de Taalwetwijzer.

Het Taalloket van vzw ‘de Rand’ stuurt taalvragen die te maken hebben met de gemeenten in de Rand door naar de Taalwetwijzer.
 

INFO

taalwetwijzer@vlaanderen.be of via de Vlaamse infolijn 1700.