submenu

Talendiversiteit in volleybalclubs - 12/05/2022

De resultaten van een bevraging in de brede Vlaamse Rand

Vzw ‘de Rand’ stuurde in samenwerking met Volley Vlaanderen naar 24 volleyclubs in de brede Vlaamse Rand een online bevraging uit. Daarin werd gepolst naar de diversiteit in talen bij zowel spelers, trainers als ouders én welke uitdagingen dat met zicht meebrengt in de clubwerking.

De meeste volleybalclubs hebben een uitgebouwde jeugdwerking. We kunnen algemeen besluiten dat de talendiversiteit in volleybalclubs in de Vlaamse Rand eerder beperkt is. Er liggen nog heel wat kansen om de clubs toegankelijker te maken. Sommige clubs willen meer een afspiegeling zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden. Clubs die vandaag al een divers publiek bereiken, weten soms niet goed hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze een Nederlandstalige club blijven. Ze zijn zoekend naar hoe ze bijvoorbeeld vlot met ouders kunnen communiceren.

Hier vind je een visueel overzicht van de resultaten.

Samen met Volley Vlaanderen kijken we op welke manier we met de analyse verder aan de slag kunnen. Hoe en waar kunnen volleybalclubs nieuwe leden werven en een divers publiek bereiken? Hoe zorgen ze dat iedereen zich welkom en goed voelt in de club? En hoe krijgen ze elke ouder betrokken?

Ben je betrokken bij de werking van een volleybalclub in de Vlaamse Rand? Heb je interesse in ondersteuning? Neem contact op met vzw ‘de Rand’.

Info
E-mail: boest@derand.be
GSM: 0478 78 14 77
www.boestjesportclub.be