submenu

Taalpromotie - Ondersteuning van vrijetijdspartners met een aanbod voor kinderen

In heel wat gemeenten is er een divers vrijetijdaanbod voor kinderen. In dat vrijetijdsaanbod zijn er vaak heel wat begeleide activiteiten en daarin onderscheiden we verschillende vormen of types. Elk type vrijetijdsaanbod is anders, heeft een ander doel en een andere werking. De verwachtingen en doelstellingen bij een activiteit in de jeugdbeweging of de speelpleinwerking zijn anders dan bij een taalstage of een zomerschool. Maar elke vrijetijdsactiviteit biedt kinderen taalkansen, of je daar nu gericht op inzet of niet. Ook in het reguliere aanbod liggen heel wat spontane taalkansen. Organisatoren en begeleiders zijn zich hier niet altijd van bewust. Ze hoeven niet met taal bezig te zijn tijdens de activiteiten maar kunnen al spelend kinderen versterken in hun Nederlands en ze spreekkansen bieden.

Wil je als lokaal bestuur je begeleiders van je vrijetijdswerkingen voor kinderen ondersteuning bieden en versterken? Gericht nadenken welke ondersteuning de begeleiders nodig hebben is een cruciale stap. Vzw 'de Rand' denkt graag mee na om te komen tot een lokaal ondersteuningsaanbod voor bijvoorbeeld begeleiders van jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen, sportclubs, kinderopvanginitiatieven, taalbaden of taalstages …

Wil je je regulier jeugdwerk ondersteunen? Dan kijken we wat begeleiders nodig hebben om te komen tot toegankelijke activiteiten en maximaal welbevinden van alle leden of deelnemers. Idealiter is elke begeleider of vrijwilliger doordrongen van een talige begeleidershouding. Een talige begeleidershouding zorgt ervoor dat een kind rijke taalinput aangeboden krijgt en dat er een veilig klimaat heerst om zelf spreekkansen te benutten. Dat is zinvol voor alle kinderen, elk kind is immers in taalontwikkeling. Naast een focus op de kinderen, kunnen we ook ondersteunen op het vlak van heldere communicatie met en betrokkenheid van alle ouders. Dat kan via een jeugdwerkcafé waar begeleiders van verschillende jeugdwerkingen elkaar samen ontmoeten. Maar we ondersteunen ook individuele werkingen op maat.

Wil je begeleiders ondersteunen van een categoriaal aanbod dat specifiek bedoeld is voor kinderen met thuistaal niet-Nederlands? Nemen hier misschien ook kinderen met geen of weinig kennis van het Nederlands aan deel? Dan zullen de begeleiders uitgebreidere achtergrondinfo en ondersteuning nodig hebben: hoe verloopt taalverwerving bij kinderen, wat is de kracht van taalstimulerende methodieken en hoe pas je die toe, hoe zorg je voor kwalitatieve oefenkansen Nederlands in een veilige context ...

Wil je graag meer lezen over toekomstige uitdagingen inzake oefenkansen Nederlands in de Vlaamse Rand? Lees hier de visietekst.

Wil je meer info of heb je een concete vraag?
Stuur een e-mail naar jeugd@derand.be. We werken zo veel mogelijk op maat in de Vlaamse Rand en kunnen zowel workshops als coaching op het terrein aanbieden. Op basis van het type aanbod en het doel, kijken we naar welke ondersteuning begeleiders nodig hebben en wat haalbaar is.