submenu

Taalpromotie - dvd Alaboemsasa

Omgaan met meertaligheid in het jeugdwerk

Zijn er in je jeugdbeweging, speelplein, IBO of ander vrijetijdsinitiatief kinderen die weinig of geen Nederlands spreken? Wil je weten of je intuïtieve aanpak een goede aanpak is? Ben je op zoek naar tips over hoe je kan werken aan taalstimulering en hoe je positief kan omgaan met meertaligheid? De dvd Alaboemsasa?! is een goede leidraad.

Steeds vaker nemen anderstalige kinderen uit het Nederlandstalige onderwijs deel aan vrijetijdsactiviteiten in het Nederlands. In het Nederlandstalige jeugdwerk in de Rand en Brussel worden vaak meerdere talen gesproken. Toch is het handig om tijdens de activiteit een gemeenschappelijke communicatie- en instructietaal te hebben. Dat kan kliekjesvorming op basis van taal vermijden en geeft alle kinderen een veilig en betrokken gevoel. Een vormingspakket met begeleidende dvd en affiches met bruikbare tips ondersteunen speelpleinen, IBO’s en kinder- en jeugdwerkorganisaties in het omgaan met anderstaligen, op een positieve manier.

De dvd bevat beeldmateriaal van speelpleinen, jeugdbewegingen en taalstages en dient als aanknopingspunt voor de uitwisseling van ideeën over meertaligheid en taalstimulering met kinderen in de vrije tijd. Thomas De Soete (van onder andere Studio Brussel) sprak de dvd in. Taalstimulering en aan de slag gaan met meertaligheid in de volgende situaties komen aan bod: voor het spel, tijdens de speluitleg, tijdens het spel, tussendoor en bij het contact met de ouders.


Vormingspakket

In het vormingspakket zitten:

De tips op de poster zijn een geheugensteuntje voor begeleiders en animatoren die de dvd hebben bekeken.


Partners

Alaboemsasa?! is een project van vzw ‘de Rand’ en de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs. Het materiaal van Alaboemsasa?! werd ontwikkeld op speelpleinen met Taalspeler (VDS), bij jeugdbewegingen (Chiro), en tijdens taalstages en taalateliers (Jeugddienst Panta Rhei).

 

Info

Cindy Van Dijck, 02 568 01 78, cindy.vandijck@derand.be.

download   PROJECTFICHE