submenu

Taalpromotie - visietekst 'oefenkansen in de vrije tijd voor kinderen, tieners en jongeren'

Toekomstige uitdagingen inzake oefenkansen Nederlands in de Vlaamse Rand

De talendiversiteit en uitdagingen op het vlak van oefenkansen voor kinderen, tieners en jongeren in de vrije tijd zijn groot in de Vlaamse Rand. Cijfers tonen aan dat die talendiversiteit nog zal toenemen. Welke klemtonen kan een lokaal bestuur vanuit zijn lokale regierol inzake vrije tijd leggen?

Een goede afstemming van de doelgroep, de vraag en het aanbod is cruciaal. Nadenken vanuit het profiel van de kinderen, tieners en jongeren is nodig. We kunnen niet voor elk kind dat Nederlands leert een specifiek oefenaanbod organiseren. Dat is ook niet nodig, want niet elk kind met thuistaal niet-Nederlands heeft nood aan taalremediëring. Hét anderstalige kind bestaat niet. Er zijn verschillen in niveaus en in noden. Voor heel wat kinderen zijn spontane oefenkansen in het reguliere vrijetijdsaanbod voldoende en dus waardevol. Het is duidelijk dat enkel blijven inzetten op een categoriaal aanbod niet zal volstaan. Een categoriaal aanbod kan zinvol zijn, maar we pleiten voor een bredere lokale aanpak waar ook het reguliere aanbod als een actieterrein wordt gezien om kinderen, tieners en jongeren taaloefenkansen te geven. 

Wil je meer weten? In een visietekst lees je meer over hoe we naar deze uitdagingen in de Vlaamse Rand kunnen kijken. 

Wil je in je gemeente aan de slag? Bundel de krachten en neem collega’s en partners mee in een denkoefening. Een handleiding (stappenplan) helpt je om als lokaal bestuur gerichte keuzes te maken inzake het vrijetijdsaanbod én (de toeleiding van) de doelgroep. Je kan zelf aan de slag met de handleiding en de verschillende stappen doorlopen. Wil je graag begeleiding bij zo’n lokale oefening met partners in je gemeente? Neem contact op met vzw ‘de Rand’ via jeugd@derand.be.

Wil je vrijetijdspartners met een aanbod voor kinderen in je gemeente ondersteunen? Lees meer over ons ondersteuningsaanbod of stuur een e-mail naar jeugd@derand.be

 

Lees hier de visietekst, de handleiding en de bijlagen.

De visietekst kwam tot stand i.s.m. de leden (lokale besturen) van het lerend netwerk Samen scoren met Nederlands in de 13 en in overleg met partners die in de Vlaamse Rand actief zijn op het terrein. Ook de medewerkers van de gemeenschapscentra in de faciliteitengemeenten zijn betrokken in een traject rond oefenkansen Nederlands voor kinderen, tieners en jongeren.